CIMCO MDC Max

MDC Max

CIMCO MDC-Max je komplexné riešenie MDC (Manufacturing data collection), ktoré umožňuje automatický zber výrobných dát priamo z riadiacich systémov strojov, prípadne od obsluhy, v reálnom čase. MDC-Max poskytuje presné údaje pre identifikáciu príčin straty výroby, potenciálnych oblastí zlepšenia a umožňuje sledovanie vášho výrobného areálu v reálnom čase pre neustále zlepšovanie. Dáta sú tiež ďalej spracovávané analyzované a následne reportované.

 

Generovanie reportov a grafov s automatickým výpočtom OEE, doby cyklu, doby nečinnosti, času nastavenia, prestojov a ďalších hodnôt, ktoré sú pre manažment podniku dôležitým parametrom pre hodnotenie efektivity. MDC-Max ponúka monitorovanie stroja v reálnom čase pomocou obrazoviek Live Screens a má plne prispôsobiteľné rozhranie operátora pre zadávanie dôvodov výpadkov priamo na stroji.

 

MDC-Max môže byť výhodný ako pre menšie firmu o jednom stroji tak i pre podnikovú spoločnosť s viac továrňami. Softvér MDC-Max je vysoko flexibilná a ľahko prispôsobiteľný vašim aktuálnym aj budúcim potrebám zberu dát. Vzhľadom k tomu, že MDC-Max je sieťové riešenie, ktoré ukladá dáta na centrálny server, môžete sledovať produkciu a pristupovať k dátam z ľubovoľného miesta.

Galérie užívateľského prostredia