CIMCO CNC Calc

CNC CALC

CIMCO CNC-Calc je doplnkom pre CIMCO Edit, ktorý umožňuje začínajúcim programátorom kresliť 2D geometrické obrysy, definovať dráhy nástroja pre frézovanie a sústruženie a simulovať výsledný NC program.

 

Komplexná sada dostupných funkcií v CNC-Calc je vhodná aj pre spracovanie zložitejších geometrických výkresov. Výkresové funkcie CNC-Calc zahŕňajú pokročilé orezávanie prvkov, jednoduché vytváranie zaoblenie, plnú podporu transformáciou a jednoduché vytvorenie obdĺžnikových a kruhových vzorov otvorov pre skrutky.

Galérie užívateľského prostredia