Close

CIMCO

Softvér od firmy CIMCO ponúka široké portfólio možností pre efektívnejšiu každodennú prácu v odvetví strojárstva. Produkty, ktoré poskytujeme, sú flexibilne konfigurovateľné a užívateľsky prispôsobiteľné podľa požiadaviek zákazníka.

Základné rozdělenie je:

 • CIMCO Edit

  • CIMCO Edit je výkonný a všestranný NC editor ktorý ponúka podľa konfigurácie rad veľmi užitočných možností. CIMCO Edit je celosvetovo veľmi rozšírený, je v povedomí väčšiny CNC programátorov a je zaiste tou najlepšou voľbou pre editáciu, porovnanie, simuláciu a správu NC programov. Prednosťou oproti iným editorom je veľká stabilita programu aj pri simulovanie objemných programov, rýchlosť načítania a simulácie a v neposlednom rade cenová dostupnosť.

 

 • CNC Calc

  • CIMCO CNC-Calc je doplnkom pre CIMCO Edit, ktorý umožňuje začínajúcim programátorom kresliť 2D geometrické obrysy, definovať dráhy nástroja pre frézovanie a sústruženie a simulovať výsledný NC program.
  • Komplexná sada dostupných funkcií v CNC-Calc je vhodná aj pre spracovanie zložitejších geometrických výkresov. Výkresové funkcie CNC-Calc zahŕňajú pokročilé orezávanie prvkov, jednoduché vytváranie zaoblenie, plnú podporu transformáciou a jednoduché vytvorenie obdĺžnikových a kruhových vzorov otvorov pre skrutky.

 

 • NC-Base

  • CIMCO NC-Base je nástroj pre správu CNC programov, ktorý umožňuje organizovať a spravovať vaše CNC programy a súvisiace výrobné dokumenty.
  • Správa programov súčasťou a súvisiacich výrobných dokumentov je pre programátorov a operátorov CNC často časovo náročnou úlohou. CIMCO NC-Base sa o túto prácu postará a ide ešte o krok ďalej. Poskytovaním integrovaného a vysoko flexibilného prostredia pre správu, vyhľadávanie a editáciu je zaručené, že programátori a operátori budú pracovať efektívnejšie.
  • NC-Base je špičkovou databáz pre správu nielen NC programov, ale všetky súvisiace výrobnej dokumentácie. Umožňuje sledovanie zmien vo všetkých dokumentoch, zálohovanie starších verzií, ich grafické porovnanie s verziou aktuálne a prípadný návrat k určitej staršiu verziu.

 

 • DNC Max

  • Viac ako desať rokov je CIMCO DNC-Max lídrom na trhu s riešením riešením DNC sietí. Od svoje najlepšie architektúry klient / server až po bezkonkurenčné konfigurovateľnosť a škálovateľnosť. DNC-Max spĺňa požiadavky malých podnikov, tak spoločností s tisíckami strojmi.
  • DNC-Max poskytuje plnú kontrolu nad prenosy programov z centrálnej aplikácie a poskytuje plnú kompatibilitu s existujúcimi strojmi a súbory. S aplikáciou Remote Request možno odosielať požiadavka na potrebné súbory priamo z riadiaceho systému CNC alebo mobilného zariadenia. Tým sa šetrí čas, ktorý by musela obsluha obetovať fyzickému presunu a vyzdvihnutie NC programu. Dynamické nastavenie rýchlosti posuvu a otáčok vretena, automatické prijímanie, zmeny parametrov, riadenie prístupu používateľov, pokročilé protokolovanie a zálohovanie / verzovania sú len niektoré z mnohých funkcií, ktoré sú súčasťou DNC-Max.

 

 • MDC Max

  • CIMCO MDC-Max je komplexné riešenie MDC (Manufacturing data collection), ktoré umožňuje automatický zber výrobných dát priamo z riadiacich systémov strojov, prípadne od obsluhy, v reálnom čase. MDC-Max poskytuje presné údaje pre identifikáciu príčin straty výroby, potenciálnych oblastí zlepšenia a umožňuje sledovanie vášho výrobného areálu v reálnom čase pre neustále zlepšovanie. Dáta sú tiež ďalej spracovávané analyzované a následne reportované.
  • Generovanie reportov a grafov s automatickým výpočtom OEE, doby cyklu, doby nečinnosti, času nastavenia, prestojov a ďalších hodnôt, ktoré sú pre manažment podniku dôležitým parametrom pre hodnotenie efektivity. MDC-Max ponúka monitorovanie stroja v reálnom čase pomocou obrazoviek Live Screens a má plne prispôsobiteľné rozhranie operátora pre zadávanie dôvodov výpadkov priamo na stroji.
  • MDC-Max môže byť výhodný ako pre menšie firmu o jednom stroji tak i pre podnikovú spoločnosť s viac továrňami. Softvér MDC-Max je vysoko flexibilná a ľahko prispôsobiteľný vašim aktuálnym aj budúcim potrebám zberu dát. Vzhľadom k tomu, že MDC-Max je sieťové riešenie, ktoré ukladá dáta na centrálny server, môžete sledovať produkciu a pristupovať k dátam z ľubovoľného miesta.

 

Všetky programy vzájomne spolupracujú a dopĺňajú sa do kompletného systému pre prácu s NC programami od vytvorenia, úpravy, zaslanie do stroja, príjem zo stroja a správu všetkej dokumentácie.