ASCOM d63

Model Ascom d63 ponúka celopodnikovú telefónnu službu so širokopásmovým zvukom, profesionálnym posielaním správ, Bluetooth, umiestnením na mieste a osobným alarmom v jednom veľmi dokonalom telefóne DECT.


Okrem vynikajúcej telefónie poskytuje jeho pokročilé funkcie pre zasielanie správ ideálnu na interakciu s kolegami a dokonca aj automatizovanými zariadeniami. Model Ascom d63 je k dispozícii v mnohých modeloch funkčných funkcií – od robustného slúchadla pre telefonovanie (Talker) až po funkciu s profesionálnym posielaním (Messenger) a pokročilým modelom, ktorý zahŕňa osobné poplachové funkcie a infračervené umiestnenie (chránič).