/** * The template for displaying a single post * * @package Layers * @since Layers 1.0.0 */ get_header(); ?>

12.9.2018

Press release

Grums s.r.o., slovenská spoločnosť spolupracujúca s českou firmou DTS-Praha a.s., začala v tomto roku na slovenskom trhu ponúkať služby k produktom CIMCO a poskytovať k nim podporu.

V Českej republike je DTS Praha spoľahlivým dodávateľom celého radu softvérových riešení pre strojárske firmy. Ponúka svojim zákazníkom schopný a skúsený tím odborníkov, ktorí majú praktické skúsenosti z výrobných podnikov.

S jej službami je spokojných viac ako 150 firemných zákazníkov a tento široký kmeň sa každým rokom rozširuje o ďalšie. Vďaka tomuto portfóliu sú často zákazníkove požiadavky rozpoznané vopred a je možné pracovať efektívne s jeho potrebami.

Tieto skúsenosti sa vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou DTS Praha chystáme uplatniť práve na slovenský, kde budujeme zázemie pre poskytovanie obdobných služieb ako v spomínaná spoločnosť v ČR.

Teraz majú tiež slovenskí zákazníci možnosť navštíviť partnerský showroom spoločnosti WNT vo Veľkom Meziříčí, ktorý je využívaný na prezentácie nielen fyzického obrábanie, ale aj práca so softvérmi, ktoré sú zahrnuté v našom portfóliu a vďaka ktorým práca prebieha efektívne (napr. DNC siete alebo monitoring výroby).

Back to top