Close

CIMCO

Softvér od firmy Cimco je konfigurovateľný a užívateľsky prispôsobiteľný podľa požiadaviek zákazníka.

Cimco Edit je výkonný NC editor ktorý ponúka podľa konfigurácie rad veľmi užitočných možností. Cimco Edit je celosvetovo veľmi rozšírený, je v povedomí väčšiny CNC programátorov a je zaiste tou najlepšou voľbou pre editáciu, porovnanie, simuláciu a správu NC programov. Prednosťou oproti iným editorom je veľká stabilita programu aj pri simulovanie objemných programov, rýchlosť načítanie a simulácie a v neposlednom rade cenová dostupnosť.

 

 

Základné rozdělenie je:

 • CIMCO Edit
  • všestraný editor NC programov
 • CNC Calc
  • 2D CAD / CAM pre vytváranie NC programov pre obrábanie 2D súčastí
 • NC-Base
  • špičková databázy pre správu nielen NC programov, ale všetky súvisiace výrobnej dokumentácie. Umožňuje sledovanie zmien vo všetkých dokumentoch, zálohovanie starších verzií a ich možnú obnovu
 • DNC Max
  • pre komunikáciu s NC strojom a správu programov
 • MDC Max
  • pre kontrolu vyťaženia a efektivite výroby

 

Všetky programy vzájomne spolupracujú a dopĺňajú sa do kompletného systému pre prácu s NC programami od vytvorenia, úpravy, zaslanie do stroja, príjem zo stroja a správu všetkej dokumentácie.